קטגוריה: אדריכלות | מבני ציבור
שם פרויקט: מבנה ציבורי משולב
מיקום: רחוב כצנלסון יהודבפינת רחוב ראשי וגינה ציבורית הבהנ מבנה גני ילדים בשתי קומות ולצד הרחוב שצי פונקציות ציבוריות נוספות החשופות ישירות אל הרחוב.

אדריכלות | רועי יצחקי אדריכלים